Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

Výroční zprávy

Kromě výročních zpráv a zpráv nezávislého auditora z jednotlivých let je v této sekci dostupná také naše zakládací smlouva. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 6. října 2012, nicméně ekonomickou činnost začala vyvíjet až v roce 2013. Z toho důvodu nebyla společnost za rok 2012 auditována.

Rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Zpráva nezávislého auditora za rok 2022

Rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Zpráva nezávislého auditora za rok 2021

Rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Zpráva nezávislého auditora za rok 2020

Rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Zpráva nezávislého auditora za rok 2019

Rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Zpráva nezávislého auditora za rok 2018

Rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017

Zpráva nezávislého auditora za rok 2017

Rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016

Zpráva nezávislého auditora za rok 2016

Rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015

Zpráva nezávislého auditora za rok 2015

Rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014

Přezkoumání účetni závěrky a výroční zprávy za rok 2014

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2014

Rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013

Přezkoumání účetni závěrky a výroční zprávy za rok 2013

Zpráva nezávislého auditora o ověření neinvestiční dotace v roce 2013

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2013

Rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012