Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

Výpočet ukazatelů zdravotních služeb

Nabízíme vám zpracování validovaných a standardizovaných ukazatelů kvality dle Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Tato služba spadá do kategorie externího hodnocení kvality zdravotní péče, využívá objektivní metody zpracování dat hodnocené nemocnice a naplňuje důležité požadavky akreditace nemocnic. Zpracování provedeme z dat exportovaných z vašeho nemocničního systému a doplníme je o referenční údaje porovnatelných nemocnic České republiky.

Výsledky budou zpracovány ve formě tabulek, grafů a komentářů k jednotlivým ukazatelům. Dokument, který vám předáme ve formátu PDF, bude obsahovat výsledky zpracování ukazatelů a doporučení k dalšímu postupu u všech výsledků, které nebudou příznivé.

Dále v rámci této služby provedeme prezentaci a projednání výsledků vámi vybraných zástupců vedení nemocnice a pak i eventuálně s přednosty (primáři) oddělení, kterých se budou týkat nepříznivé výsledky. V případě potřeby provedeme dodatečný „ad hoc“ rozbor dat u ukazatelů, kde to bude vhodné.


Reference

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze