Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

Naše projekty

Naše společnost se podílí na realizaci domácích i mezinárodních projektů. Tyto projekty jsou obvykle financovány buď vlastními zdroji naší společnosti (doplněné o případnou dotaci ze zdrojů ČR nebo EU) nebo formou zakázky pro jinou organizaci koordinující mezinárodní projekt.

V této sekci zveřejňujeme projekty, které jsme úspěšně dokončili.

Naše kontinuálně poskytované služby najdete v sekci Služby.