Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

Registr autoimunitních nervosvalových onemocnění

V roce 2013 jsme se řešili projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění, částečně dotovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V rámci tohoto projektu jsme mimo jiné přispěli k provozu Registru autoimunitních nervosvalových onemocnění (AINSO), ale především jsme řešili otázky incidence těchto onemocnění, péče o pacienty s těmito onemocněními podle klinického standardu České neurologické společnosti a zajistili systematický sběr parametrických dat a vyhodnocování účinnosti nákladné péče ve vztahu k reálným nákladům.

Cíle projektu

Zavedením KS AINSO do praxe včetně monitorování způsobu a účinnosti léčby s využitím registru dochází ke zvýšení kvality a efektivity péče a tedy i k adekvátnímu a efektivnímu vynakládání finančních prostředků. Cílem projektu bylo optimální nastavení způsobu léčby, která vychází ze zahraničních zdrojů EBM zpracovaných v klinickém doporučeném postupu vydaném v ČR, který respektuje místní podmínky.


Výstupy projektu

Výsledek projektu potvrdil předpoklad, že jedním z hlavních požadavků na péči o pacienty s AINSO je centralizace této péče. Očekáváme, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky a zdravotní pojišťovny zohlední vědecké důkazy o efektivitě péče podle klinického doporučeného postupu v úhradových mechanizmech akutní lůžkové péče.

Níže je uvedena závěrečná zpráva projektu.