Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

Evidence nežádoucích událostí

Tato služba má ambici zajistit dostupnost sdílené instance původní webové aplikace pro evidenci nežádoucích událostí, která vznikla v rámci pilotního projektu Národního systému hlášení nežádoucích událostí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za účelem sloužit jako interní systém nemocnice pro evidenci a zpracování nežádoucích událostí a na pokyn manažera kvality předávat data k centrálnímu benchmarkingu na ÚZIS. Aplikace byla dosud nemocnicím a léčebnám poskytována od ÚZIS zdarma na základě samostatné "Smlouvy o zpracování osobních údajů". Ke 30.6.2015 bylo poskytování této aplikace ÚZISem ukončeno a ÚZIS nadále spravuje pouze centrální benchmarkingovou databázi.

Tato webová aplikace tedy nenahrazuje národní benchmarkingový systém ÚZIS. Naopak jej doplňuje, protože představuje snadný způsob pro předávání dat na ÚZIS u nemocnic a léčeben, které nemají jiný vlastní systém pro interní evidenci nežádoucích událostí. Pro tyto organizace pak již není předávání dat do benchmarkingové databáze ÚZIS žádnou prací navíc, neboť jej provádí webová aplikace na základě pokynu odpovědného pracovníka (manažera kvality) automaticky. Nemocnice a léčebny budou muset mít i nadále pro benchmarking uzavřenu "Smlouvu o poskytování služeb vyhodnocení dat" s ÚZIS dokud tento právní vztah nenahradí zákonné zmocnění.