Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

ICARE4EU

V roce 2014 jsme se podíleli na řešení mezinárodního projektu z oblasti řízené zdravotní péče ICARE4EU, který byl realizován Nizozemským institutem pro výzkum zdravotních služeb (NIVEL) a Technickou univerzitou v Berlíně (TUB).

Cíle projektu

ICARE4EU popíše a zanalyzuje inovativní přístupy v multidisciplinární péči o pacienty s více chronickými chorobami, které aktuálně existují v Evropě. V 30 zemích Evropy budou osloveny expertní organizace, které poskytnou informace o programech péče zaměřené na multimorbidní pacienty v své zemi. Toto bude zahrnovat například informace o cílových skupinách programu, zahrnuté odbornosti, výkony a financování programu, stejně jako způsob zapojení pacientů a poskytovatelů péče. Dále budou shromážděny informace o zdravotním systému dané země. Na základě těchto informací budou identifikovány klíčové charakteristiky pro úspěšný management a strategii implemetace programů pro péči o chronické multimorbidní pacienty. Trvání projektu je 2013-2016 a je financován Evropsou komisí z programu Health Programme 2008-2013.

Výstupy projektu

Odkaz na výstupy projektu bude zveřejněn po jejich zpracování a publikaci hlavními řešitelskými organizacemi.