Edukace Řízení Aplikovaný výzkum

Edukace

Využijte plný potenciál svých pracovníků

Řízení

Používejte moderní metody managementu

Aplikovaný výzkum

Medicína založená na důkazech

PreviousNext

Naše mise

Společnost je založena za účelem poskytování dále uvedených neziskových obecně prospěšných činností za stanovených podmínek a za současného použití hospodářského výsledku společnosti ze všech jejích hlavních i doplňkových činností na poskytování obecně prospěšných služeb. Záměrem společnosti je použít získané finanční prostředky na financování obecně prospěšných cílů vedoucích k obecnému prospěchu poskytování zdravotní péče, v nejvyšší kvalitě a co nejširším rozsahu.

Bližší specifikace a obsah obecně prospěšných činností. Společnost bude vykonávat:

  • Obecně prospěšné činnosti v oblasti kvality, bezpečnosti a efektivity zdravotní péče a jejich aplikace ve zdravotnictví a zdravotnickém školství,
  • Poradenství, vzdělávací a publikační činnost, výzkum a jeho aplikace v oblasti vývoje metod zaměřených na kvalitu, výkonnost a efektivitu zdravotní péče a bezpečí pacientů.

Další činnosti:

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření poskytovaných služeb, pokud bude prokázána jejich potřebnost. Stejně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud má za to, že o ni veřejnost nejeví zájem.